.

Δικαιολογητικά Ι.Χ. επιβατικό ιδιώτη

  • Το Αυτοκίνητο
  • Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
  • Δύο γνήσιες πινακίδες
  • Ταυτότητα ιδιοκτήτη σε αντίγραφο
  • Έντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής από τον ιδιοκτήτη
  • Ταυτότητα του αντιπροσώπου του ιδιοκτήτη σε αντίγραφο (αν δε το παραδώσει ο ιδιοκτήτης)


* σε περίπτωση που έχει γίνει προσωρινή ακινησία στη ΔΟΥ, ΑΝΤΙ για άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες ζητάτε από τη ΔΟΥ βεβαίωση για οριστική διαγραφή και την άδεια κυκλοφορίας σε αντίγραφο χωρίς παρακράτηση κυριότητας.