.

Υπηρεσίες εταιρείας ανακύκλωσης - απόσυρσης
αυτοκινήτων Νεόφυτος

Απόσυρση - Ανακύκλωση αυτοκινήτων ΝΕΟΦΥΤΟΣ
Απόσυρση - Ανακύκλωση αυτοκινήτων ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Η εταιρεία ΝΕΟΦΥΤΟΣ στον Ασπρόπυργο με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, αλλά και τα σύγχρονα μηχανήματά της, αναλαμβάνει υπεύθυνα τις παρακάτω υπηρεσίες ανακύκλωσης:

  • Απόσυρση - Ανακύκλωση αυτοκινήτων ΟΤΚΖ
  • Ανακύκλωση φορτηγών - δομικών μηχανημάτων
  • Εμπόριο παλαιών σιδήρων - μετάλλων
  • Αποξηλώσεις εργοστασίων - εργοταξίων - μηχανουργείων - βιοτεχνιών κ.λπ.
  • Πώληση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών φορτηγών - ΙΧ αυτοκινήτων - μηχανημάτων