Ανακύκλωση - Απόσυρση Αυτοκινήτων ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Θέση Ήμερος Τόπος
193 00 Ασπρόπυργος

Τηλέφωνο 210 55.97.707
Κινητό τηλέφωνο 6932 213.442
Φαξ 210 55.80.671

%6B%6F%75%72%6E%65%6F%40%6F%74%65%6E%65%74%2E%67%72

Ωράριο λειτουργίας

Καθημερινά από 08:00 έως 16:00.

Στην αρχή

Δικαιολογητικά Ι.Χ. επιβατικό εταιρικό Ο.Ε. ή Ε.Ε.


(προϋπόθεση: η εταιρία πρέπει να είναι σε ισχύ και η επωνυμία της να συμφωνεί με την επωνυμία στην άδεια κυκλοφορίας)

  • Καταστατικό εταιρίας (να φαίνεται η διάρκεια, η εκπροσώπηση και η επωνυμία)
  • Το αυτοκίνητο
  • Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
  • Δύο γνήσιες πινακίδες
  • Ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σε αντίγραφο
  • Έντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου (με τα στοιχεία της εταιρίας συμπληρωμένα)
  • Yπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο ότι "ως νόμιμος εκπρόσωπος της …… εταιρίας επιθυμώ την οριστική διαγραφή του υπ' αριθμόν ……… ΙΧ επιβατικού"