Ανακύκλωση - Απόσυρση Αυτοκινήτων ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Θέση Ήμερος Τόπος
193 00 Ασπρόπυργος

Τηλέφωνο 210 55.97.707
Κινητό τηλέφωνο 6932 213.442
Φαξ 210 55.80.671

%6B%6F%75%72%6E%65%6F%40%6F%74%65%6E%65%74%2E%67%72

Ωράριο λειτουργίας

Καθημερινά από 08:00 έως 16:00.

Στην αρχή

Δικαιολογητικά Ι.Χ. επιβατικό ιδιώτη


  • Το Αυτοκίνητο
  • Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
  • Δύο γνήσιες πινακίδες
  • Ταυτότητα ιδιοκτήτη σε αντίγραφο
  • Έντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής από τον ιδιοκτήτη
  • Ταυτότητα του αντιπροσώπου του ιδιοκτήτη σε αντίγραφο (αν δεν το παραδώσει ο ιδιοκτήτης)


* σε περίπτωση που έχει γίνει προσωρινή ακινησία στη ΔΟΥ, ΑΝΤΙ για άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες ζητάτε από τη ΔΟΥ βεβαίωση για οριστική διαγραφή και την άδεια κυκλοφορίας σε αντίγραφο χωρίς παρακράτηση κυριότητας.