Δικαιολογητικά Ι.Χ. επιβατικό ιδιώτη

 
  • Το Αυτοκίνητο
  • Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
  • Δύο γνήσιες πινακίδες
  • Ταυτότητα ιδιοκτήτη σε αντίγραφο
  • Έντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής από τον ιδιοκτήτη
  • Ταυτότητα του αντιπροσώπου του ιδιοκτήτη σε αντίγραφο (αν δεν το παραδώσει ο ιδιοκτήτης)

* σε περίπτωση που έχει γίνει προσωρινή ακινησία στη ΔΟΥ, ΑΝΤΙ για άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες ζητάτε από τη ΔΟΥ βεβαίωση για οριστική διαγραφή και την άδεια κυκλοφορίας σε αντίγραφο χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 
 
 
 
Ανακύκλωση - Απόσυρση Αυτοκινήτων ΝΕΟΦΥΤΟΣ
 
Θέση Ήμερος Τόπος 19300 Ασπρόπυργος
 
Τηλέφωνο: +302105597707
 
Κινητό τηλέφωνο: +306932213442
 
Φαξ: +302105580671
 
Ωράριο λειτουργίας