Δικαιολογητικά Ι.Χ. φορτηγό ιδιώτη (έως 3,5t μικτό βάρος)

 
  • Το φορτηγό
  • Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη
  • Βιβλίο μεταβολών (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
  • Δύο γνήσιες πινακίδες
  • Ταυτότητα ιδιοκτήτη σε αντίγραφο
  • Έντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής από τον ιδιοκτήτη
  • Ταυτότητα του αντιπροσώπου του ιδιοκτήτη σε αντίγραφο (αν δεν το παραδώσει ο ιδιοκτήτης)
  • Yπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη "επιθυμώ την οριστική διαγραφή του υπ' αριθμόν ………… IX φορτηγού μου"

  * σε περίπτωση που έχει γίνει προσωρινή ακινησία στη Διεύθυνση Μεταφορών, ΑΝΤΙ για άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, μας προσκομίζετε τη δήλωση ακινησίας πρωτότυπη.
 
 
 
 
Ανακύκλωση - Απόσυρση Αυτοκινήτων ΝΕΟΦΥΤΟΣ
 
Θέση Ήμερος Τόπος 19300 Ασπρόπυργος
 
Τηλέφωνο: +302105597707
 
Κινητό τηλέφωνο: +306932213442
 
Φαξ: +302105580671
 
Ωράριο λειτουργίας